วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

http://www.youtube.com/watch?v=4GhN3Ctm7oY

อ้างอิงจาก ครูเทวัญ ภูพานทอง

การ์ตูนเรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

http://www.youtube.com/watch?v=gvfpTu6hfMo

อ้างอิงจาก ครูเทวัญ ภูพานทอง

ระบบคอมพิวเตอร์ อ้างอิงจาก ครูเทวัญ ภูพานทอง

http://www.youtube.com/watch?v=8VibAHlECDM